Polski Kodeks Pracy — co to takiego?

Polski Kodeks Pracy — co to takiego?

Kodeks Pracy stanowi fundamentalny akt prawny regulujący zasady stosunków pracy w Polsce. Uchwalony w 1974 roku, jest integralną częścią systemu prawnego kraju i pełni kluczową rolę w ochronie praw pracowników oraz uregulowaniu obowiązków pracodawców. Jego postanowienia dotyczą m.in. warunków zatrudnienia,…

Read More