Adwokat Garwolin – kiedy skorzystać z pomocy specjalisty? 

Adwokat Garwolin – kiedy skorzystać z pomocy specjalisty? 

W wielu przypadkach nie da się obejść bez usług doświadczonego adwokata. Szczególnie że nierzadko w obliczu problemów prawnych czujemy się bezradni. Z usług adwokata możemy skorzystać, kiedy potrzebujemy porady lub opinii prawnej, szukamy pełnomocnika, obrońcy, czy po prostu osoby, która może reprezentować nasze interesy. W jakich sytuacjach warto skonsultować się z adwokatem i skorzystać z jego pomocy. 

Czym zajmuje się adwokat? 

Adwokat Garwolin jest specjalistą z dziedziny prawa. Zajmuje się on niesieniem pomocy prawnej, co już wynika z samej nazwy zawodu. Advocatus z łaciny oznacza ‘wzywać na pomoc’. Adwokat jest więc osobą, do której kierujemy się w przypadku problemów prawnych. Co ważne, kompetencje adwokata są ściśle określone w przepisach prawnych. Wynika z nich, że adwokat może zajmować się udzielaniem porad oraz opinii prawnych, występować w imieniu klienta, jako jego pełnomocnik przed sądami oraz urzędami, opracowywać projekty aktów prawnych, a także tworzyć umowy, statuty i inne dokumenty mające charakter prawny. 

Zatem zadaniem adwokata jest udzielenie pomocy prawnej swoim klientom. Może ona być zarówno w formie porady, jak i reprezentacji przed Sądem – osoby oskarżającej i oskarżonej. 

Adwokat Garwolin – kiedy zwrócić się o pomoc?  

Adwokat może udzielać porad prawnych zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom prawnym. Warto jednak dowiedzieć się, jakie usługi oferuje wybrany przez nas adwokat. W przypadku reprezentacji osób fizycznych zakres prawa najczęściej obejmuje prawo cywilne, rodzinne oraz spadkowe. W jakich sytuacjach możemy skorzystać z pomocy prawnika? Pomoc specjalisty przydatna jest w sprawach rozwodowych, o ustalenie alimentów, a także spadkowych. Są to nierzadko bardzo stresujące sytuacje, a adwokat zapewnia odpowiednie wsparcie merytoryczne. Dzięki pomocy adwokata możemy zmniejszyć stres związany z rozprawą, a także zaoszczędzić czas, ponieważ specjalista może być także naszym pełnomocnikiem. W takim przypadku możemy ograniczyć ilość wizyt w Sądzie. 

Z usług adwokata możemy skorzystać także w sprawach karnych, takich jak na przykład złożenie kasacji, skargi na wyrok sądu odwoławczego, wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, złożenie apelacji od wyroku sądu okręgowego oraz złożenie wniosku o wznowienie postępowania. Co więcej, w postępowaniu karnym tego typu obecność adwokata jest wręcz wymagana. Wszystkie pisma muszą być sporządzone przez adwokata i opatrzone jego podpisem.   

Dodaj komentarz