Co to jest Arbitraż kryptowalut?

Co to jest Arbitraż kryptowalut?

Arbitraż kryptowalut w najprostszym tłumaczeniu oznacza zakup aktywów na jednym rynku, gdzie cena tego dobra jest niższa i sprzedaż na drugim rynku, gdzie dostaniemy za nie wyższą cenę. Rynek kryptowalut wart jest naprawdę wiele, a każdego dnia właściciele tego rodzaju aktywów obracają ogromnymi pieniędzmi w transakcjach kupna i sprzedaży. Dzięki temu, że na rynku istnieje kilkadziesiąt giełd kryptowalut, obracający nimi ludzi mogą zarabiać dzięki różnym cenom za te same aktywa. Arbitraż kryptowalut opiera się na kupnie po niższej cenie, transferze i sprzedaży za wyższą kwotę. Różnica między ceną zakupu i sprzedaży jest zyskiem dla właściciela.

Czym jest arbitraż kryptowalut?

Arbitraż kryptowalut pozwala uzyskiwać dobre zarobki działającym na tym rynku traderom. Traderem nazywa się osobę, która operuje instrumentami finansowymi poprzez zawieranie krótkoterminowych transakcji. W tym wypadku chodzi o obrót kryptowalutami. Traderzy obserwują rynek kryptowalut i ceny na giełdzie w poszukiwaniu możliwości zakupu po niższej cenie i sprzedaży za wyższą kwotę. Dzięki istniejącym na giełdach różnicom cen aktywów możliwe jest osiąganie niemałych zysków. Różnica pomiędzy ceną, za jaką nabywa się kryptowaluty, a ceną sprzedaży, jest zyskiem osoby zajmującej się zawieraniem krótkoterminowych transakcji. Zanim podejmiemy się próby zarobku w ten sposób, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Po pierwsze należy uważać, jeżeli zmienność cen danych aktywów jest wysoka, nasz zysk może zostać zredukowany, w konsekwencji czego cała operacja okaże się nieopłacalna. Kolejną rzeczą, jaką trzeba wziąć pod uwagę, są opłaty za przeprowadzane na giełdach operacje. Wypłaty, przelewy i przetwarzanie transakcji objęte są opłatami. Warto zawczasu zorientować się, czy zysk, jaki możemy osiągnąć, będzie większy, niż same opłaty za wykonywanie operacji na giełdach. Ogólnie rzecz biorąc sukces w arbitrażu kryptowalutowym, opiera się w dużej mierze na szybkości przeprowadzania transakcji, gdyż różnice w cenach nie funkcjonują na rynku walutowym zbyt długo. Trzeba więc wbić się w odpowiedni moment i korzystać z istniejących różnic.

W jaki sposób skorzystać z różnicy w kursach aktywów?

Zanim podejmiemy decyzję o zakupie kryptowalut w celu sprzedaży ich na innej giełdzie celem zysku z różnicy cen, powinniśmy mieć plan działania. Pochopne postępowanie w tym wypadku nie przyniesie nam korzyści na dłuższą metę, a szczęście nie ma tu nic do rzeczy. Aby więc podejść do tego metodycznie, musimy przejść przez cały proces w kilku najważniejszych krokach. W pierwszej kolejności musimy aktywować konta giełdowe, pomiędzy którymi będą dokonywane transakcje zakupu i sprzedaży. W drugim kroku musimy zapoznać się ze wszystkimi kosztami wykonywanych transakcji. Chodzi tutaj przede wszystkim o opłaty, jakie pobierane są za przeprowadzanie konkretnych operacji. Musimy również znać koszty transferów, dzięki temu unikniemy sytuacji, w której koszty zniwelują nasz cały zysk, a gra nie okaże się warta świeczki. Co do transferów, musimy również koniecznie wiedzieć, w jakim czasie odbywają się poszczególne operacje i ile przyjdzie nam czekać na rozlokowanie środków pomiędzy giełdami. Przed wykonaniem realnych transakcji dobrze jest przeprowadzić obliczenia na papierze i zorientować się, czy jesteśmy w stanie na tym zarobić.

Jak uchronić się przed stratą na transakcjach?

Symulacja realnej transakcji nawet na kartce papieru jest tradycyjnym i bardzo skutecznym sposobem na to, by uświadomić sobie, jak wyglądają wszystkie koszty, które musimy ponieść w związku z przeprowadzanymi transakcjami. Koniecznie więc trzeba znać wszystkie opłaty transakcyjne oraz koszty transferów pomiędzy rachunkami kryptowalutowymi. W obliczeniach, na początku przygody z arbitrażem kryptowalutowym dobrze jest przyjrzeć się właśnie tym walutom, których przelewy wiążą się z niskimi kosztami. Dokonując już realnych transakcji pomiędzy giełdami, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku niektórych aktywów wahania cen są tak szybkie, iż mogą zniwelować lub całkowicie wyeliminować nasz zysk. Ceny niektórych kryptowalut zmieniają się tak szybko, że w momencie podjęcia decyzji o zakupie dana cena może być już nieaktualna.

Jak kryptowaluta zyskuje na wartości?

Ciekawą rzeczą, o której powinna wiedzieć każda osoba zainteresowana krótkoterminowymi transakcjami na kryptowalutach, jest fakt, że wartość aktywów cyfrowych ma charakter spekulacyjny. Jeśli jednak nabywcy są gotowi zapłacić żądaną kwotę, właśnie na tym opiera się ich wartość. Pojęciem, które powinna znać każda osoba zarabiająca na arbitrażu kryptowalutowym, jest orderbook. Jest to księga zamówień, która zawiera zlecenia zakupu i sprzedaży aktywów cyfrowych. Po zakończeniu transakcji, która zwarta jest w takim zbiorze, zostaje ono usuwane z orderbooka. Ceny kryptowalut na giełdach kształtowane są przede wszystkim przez ceny ostatnich transakcji na konkretnej kryptowalucie. Liczą się tutaj zarówno transakcje kupna, jak i sprzedaży. Co więcej, ilość kryptowaluty będącej w obrocie nie jest istotna, a liczy się najświeższa cena.

Rodzaje arbitrażu

Istnieje kilka sposobów zarabiania na arbitrażu kryptowalut. Podstawowym sposobem wykorzystywanym przez traderów jest zakup aktywów cyfrowych na jednej giełdzie i odsprzedaż na drugiej, na której cena jest wyższa. Problemem jest tu niestabilność spreadów, czyli różnica między zakupem (ask) a ceną sprzedażową (bid) utrzymuje się dosłownie przez moment. Przy czym transfer giełdowy może potrwać kilka minut, a zysk zostaje utracony lub w najlepszym wypadku zniwelowany. Istnieją jednak również inne rodzaje arbitrażu, które odchodzą od opisanej wyżej klasycznej metody.

Arbitraż trójstronny

Transakcje wykonywane są w obrębie jednej giełdy. Metoda opiera się na trzech odmiennych kryptowalutach i handlu samą różnicą pomiędzy nimi. W praktyce trader kupuje jedną kryptowalutę i sprzedaje ją za inną. W następnym kroku za zakupioną kryptowalutę kupuje jeszcze inny rodzaj, zanim jeszcze zakończy się proces sprzedaży z pierwszej fazy.

Arbitraż statystyczny

W arbitrażu statystycznym wykorzystuje się modele ilościowe danych. Do tego celu wykorzystywane są boty arbitrażowe handlujące jednocześnie nawet kilkuset różnymi kryptowalutami. W zależności od szans bot może działać w pozycji długiej lub krótkiej. Tym samym czerpie się zyski głównie z tych walut, które dobrze radzą sobie na giełdzie.

Arbitraż DeFi

DeFi to zdecentralizowane finanse odnoszące się do protokołów finansowych. Działają jako stablecoiny, giełdy i protokoły pożyczkowe. Jedną ze strategii jest korzystanie z zysków oferowanych przez poszczególne platformy. Przykładowo, gdy jedna z nich oferuje profit w wysokości 9% ze stablecoina a inna już na poziomie 10%, trader wykorzystuje tę różnicę i zarabia 1%, zamieniając stabelcoina na wysokodochodowy.

Ryzyko arbitrażu

Handel arbitrażowy jak każda inna transakcja przeprowadzana na aktywach obracanych na giełdzie wiąże się z ryzykiem. Pierwszym z zagrożeń jest tak zwany slippage, czyli poślizg. Wynika on z wielkości zamówienia, gdy jest ono większe niż oferta, widniejąca w orderbooku jako najtańsza, ostatecznie zamówienie tradera kosztuje więcej, niż było to jego założeniem. Jest to zjawisko o tyle groźne, iż może niwelować zyski przy bardzo małych marżach. Innym ryzykiem są ruchy cen. Wykorzystywanie spreadów musi być natychmiastowe, gdyż znikają one niezwykle szybko. Liczy się więc refleks tradera. Z tego względu coraz popularniejszym rozwiązaniem jest wykorzystywanie botów arbitrażowych. Jeszcze innym rodzajem ryzyka jest zniwelowanie zarobku przez koszty związane z opłatami za operacje i transfery.