Czym cechuje się PIT 38?

Czym cechuje się PIT 38?

PIT 38 to specyficzny dokument, jakie jest składany przez inwestorów prywatnych, jacy uzyskali zyski z kapitałów pieniężnych (z gry na giełdzie). Takie zyski podlegają obowiązkowi rozliczenia w corocznym zeznaniu podatkowym. Nie zapominajmy o tym, że dochód opodatkowany jest ryczałtem w wysokości 19%. Czego jeszcze dotyczy PIT 38? O czym pamiętać podczas składania deklaracji podatkowej? Jakie dokumenty są tutaj wymagane?

Rozliczenie roczne na formularzu PIT 38

Druk tego typu jest wykorzystywany do rozliczenia kapitałowych przychodów. W tym przypadku kapitałami pieniężnymi są głównie:

  • przychody w obrotu papierami wartościowymi,
  • dywidendy,
  • odsetki od lokat, depozytów bankowych i innych form oszczędzania,
  • inne przychody z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej.

Co ciekawe, nie trzeba rozliczać w dokumencie zysków z lokaty bankowej, oprocentowanego rachunku, czy też otwartego funduszu inwestycyjnego. To instytucje zarządzające tymi narzędziami odprowadzają należne podatki. Samodzielnie rozliczenie dotyczy natomiast posiadacza akcji i obligacji w momencie ich sprzedaży, co wiąże się z uzyskaniem korzyści pieniężnych. Przychody kapitałowe nie mogą zostać rozliczane z innymi dochodami – tutaj wymagane jest rozliczenie na druku PIT 38.

Przepisy prawne

Dokładne informacje o tym, jakie przychody trzeba wykazywać na formularzu PIT 38, znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przepisami prawnymi, deklaracja tego typu dotyczy podatników, jacy z roku podatkowym uzyskali przychody np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, objęcia udziałów w spółkach prawa handlowego, zbycia wirtualnej waluty itp. Pamiętajmy o tym, że w deklaracji PIT trzeba rozliczyć kapitałowe przychody, jakie uzyskaliśmy poza Polską i nie są one zwolnione z opodatkowania. Zagraniczne inwestycje wykazywać należy w załączniku PIT/ZG.

Potrzebna dokumentacja

W celu wypełnienia zeznania podatkowego PIT 38 w 2022 roku, trzeba zebrać informacje o uzyskanych przychodach z kapitałów pieniężnych w roku 2021. Zazwyczaj jest to informacja z biura maklerskiego PIT-8C. W sytuacji, gdy mamy kilka rachunków inwestycyjnych, z każdego z nich otrzymamy osobne dane. Każdy podatnik powinien mieć na względzie fakt, że w razie dokonania sprzedaży poza rachunkiem inwestycyjnym, trzeba samodzielnie wypełnić podatkowe zeznanie PIT 38.

Deklaracja podatkowe często spędzają nam sen z powiek. Coroczne zeznania są bardzo ważne, a inwestorzy prywatni dodatkowo składają formularz PIT 38. Kapitałowe przychody nie mogą być rozliczane z innymi dochodami.

Dodaj komentarz