Przedawnienie długu – co warto o nim wiedzieć?

Przedawnienie długu – co warto o nim wiedzieć?

Długi to problem, który z roku na rok dotyka coraz większą liczbę Polaków. Niestety przez utratę pracy, chorobę czy inne niespodziewane sytuacje życiowe spłata zobowiązań na dotychczasowych zasadach, może być dla nas bardzo trudna, a nawet niemożliwa. Narastające zadłużenie, które często ciągnie się latami, jest nie tylko bardzo stresujące, ale także stanowi duże obciążenie dla domowego budżetu. W niektórych przypadkach dochodzi jednak do przedawnienia długu, co może być szansą dla dłużnika, aby nie musieć regulować swoich dawnych zobowiązań. Na czym polega przedawnienie i w jakich przypadkach jest ono możliwe? Odpowiadamy.

Czym jest przedawnienie długu?

Przedawnienie długu nie oznacza całkowitego zniknięcia należności względem wierzyciela. Polega ono na tym, że prawnie nie ma możliwości, aby wyegzekwować spłatę zadłużenia. W momencie, gdy wierzyciel skieruje sprawę na drogę sądową, to zostanie ona oddalona właśnie ze względu na przedawnienie długu. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to nie ma możliwości przeprowadzenia egzekucji komorniczej i odebrania dłużnikowi jego mienia celem pokrycia środków zobowiązania. Można więc powiedzieć, że przedawnienie długów jest ratunkiem dla osoby zadłużonej i może to jej pomóc w trudnej sytuacji finansowej.

Kiedy może dojść do przedawnienia długu?

Warto wspomnieć o tym, że do przedawnień długów dochodzi niezwykle rzadko i wierzyciele zazwyczaj starają się, aby nie doszło do takiej sytuacji. Nie istnieje jeden konkretny czas, po którym przedawnia się każdy rodzaj długu. Okres przedawnienia zależy od tego, z jakim zobowiązaniem mamy do czynienia. Przedawnienie długów może wystąpić nawet po roku, a w niektórych sytuacjach dopiero po 6 latach.

Na przykład po roku przedawniają się mandaty za przejazd komunikacją miejską bez biletu, roszczenia z tytułu umowy przewozu lub roszczenia z tytułu ustawy o Poczcie Polskiej. Po dwóch latach przedawniają się debety na koncie, roszczenia z tytułu umowy o dzieło, za usługi telekomunikacyjne i te dotyczące umowy sprzedaży. Z kolei po 3 latach przedawnią się długi za nieopłacony czynsz, niespłacone pożyczki i kredytu oraz mandaty od Policji. Najdłużej przedawniają się długi dotyczące spadków i te, które są stwierdzone wyrokiem sądu.

Podsumowanie

Przedawnienie długu następuje w momencie, gdy zgodnie z umową dług miał zostać spłacony, a wierzyciel nie prowadził żadnych działań, które miały prowadzić do tego, aby odzyskać należność. Więcej informacji na temat przedawnienia długów znajdziesz na stronie https://splatakredytow.pl/.

Dodaj komentarz