Czy każdy lekarz może być biegłym sądowym?

Czy każdy lekarz może być biegłym sądowym?

Polskie sądownictwo ubolewa nad niewystarczającą liczbą biegłych sądowych o specjalizacjach medycznych. Okazuje się, że długi czas oczekiwania na rozpoczęcie postępowania sądowego, a potem na kolejne sprawy to wynik między innymi byt małej liczby biegłych.

Sami lekarze podkreślają, że prestiż, jaki wiąże się z otrzymaniem miana biegłego sadowego, nie jest dla nich wystarczający. Głównym powodem niechęci ubiegania się o wpisanie na listę biegłych sądowych jest zbyt niskie wynagrodzenie za sporządzoną opinię sądową. Weźmy pod uwagę, że biegły jest ekspertem o najwyższych kwalifikacjach w danym zakresie. Poświęca swój czas, oferuje doświadczenie, wiedzę, umiejętności, by móc dostarczać nierzadko główne dowody w sprawie, a już na pewno, by być wsparciem dla sędziego, który musi wydać sprawiedliwy werdykt. Stawki, jakie są oferowane dla biegłych sądowych, nie są zbyt wygórowane, dlatego też nie wszyscy chcą objąć kadencję biegłego sądowego.

Należy podkreślić także, że z Polski wyjeżdża coraz więcej specjalistów. Lekarz, który może być biegłym sądowym, musi wykazać dokumentację potwierdzającą najwyższe kwalifikacje do wykonywania zawodu. Niestety, coraz częściej zauważa się trend, zgodnie z którym ci najlepsi medycy opuszczają nasz kraj i zatrudniają się w zagranicznych klinikach, w których mogą liczyć nie tylko na kilkakrotnie wyższe wynagrodzenie, ale także zawodowy rozwój.

Jak radzi sobie polskie sądownictwo, skoro nie każdy lekarz chce albo nie każdy posiada najwyższe kwalifikacje w swojej dziedzinie, by móc pełnić kadencję w roli biegłego sądowego? Warto wpisać frazę typu „lista biegłych sądowych zielona góra”, by sprawdzić, którzy konkretnie medycy sporządzają przy danym Sądzie Okręgowym rzetelne opinie. Widać, że takich specjalistów naprawdę nie ma zbyt wielu. To dlatego coraz częściej korzysta się z opcji współpracy z medykiem biegłym ad hoc. To specjaliści, którzy mogą sporządzać opinię na potrzeby postępowania sądowego, ale którzy nie są wpisani na listy. Ich kwalifikacje pozwalają jednak, by jednorazowo brali udział i byli wsparciem dla sędziego w ramach wystawianej przez nich ekspertyzy.

Biegli sądowi ad hoc muszą posiadać najwyższe kwalifikacje, by móc sporządzać opinie w ramach postępowań sądowych. Muszą wyróżniać się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Najczęściej powołuje się tych najwyższych stopniem o najlepszych dokonaniach w medycynie.

Dodaj komentarz