Wszystko co trzeba wiedzieć o pit-37

Wszystko co trzeba wiedzieć o pit-37

Każdego roku jesteśmy zobowiązani do złożenia deklaracji rocznej urzędowi skarbowemu. Rozliczenie takie jest przede wszystkim swoistą podstawą do zapłacenia podatku, bądź domagania się zwrotu nadpłaty, która wynika z nadwyżki wpłaconych zaliczek na podatek, które zostały zapłacone ponad wartość podatku, jaka wynika z rocznej deklaracji PIT.

Czym jest pit-37?

Przez pit-37 należy rozumieć roczne rozliczenie podatkowe, które charakteryzuje się tym, że jest to typowa deklaracja podatkowa składana zarówno przez pracowników, zleceniobiorców, jak również inne podmioty, które rozliczają się za pomocą skali podatkowej. Oczywiście chodzi tutaj w głównej mierze o zaliczki na podatek, które oblicza oraz pobiera płatnik. Płatnikiem może być między innymi pracodawca, jak i zakład pracy. Pit-37 odnosi się niemalże do każdego pracownika, który otrzymuje swoje wynagrodzenie netto. Rozliczenie takie powinno zostać złożone w sytuacji, gdy jesteśmy pracownikiem etatowym, zleceniobiorcą, ale również emerytem lub rencistą, który rozlicza się ze swoich jednych dochodów uzyskanych w ciągu roku.

Do kiedy należy złożyć taką formę rozliczenia rocznego?

Taką formę rozliczenia rocznego powinniśmy złożyć nie później niż do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym. Termin ten został dokładnie sprecyzowany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Należy jednak jednocześnie pamiętać przede wszystkim o tym, że w przypadku, gdy ostatni dzień takiego miesiąca przypada w weekend to podatnik musi złożyć swoją deklarację podatkową najpóźniej dnia następnego, który będzie dniem roboczym. Pit taki można zacząć składać do urzędu skarbowego już od 15 lutego, lecz nie wcześniej. Działania takiego można dokonać zarówno za pomocą sieci internetowej, jak również bezpośrednio udając się do odpowiedniego miejscowo urzędu skarbowego. Przy czym musimy pamiętać, że jeżeli zdecydujemy się na złożenie deklaracji podatkowej online to możemy liczyć na o wiele szybszy zwrot należnego podatku, jeżeli taki zostanie nam naliczony przez urząd.

Kto jest zwolniony z rozliczenia rocznego?

Z rozliczenia rocznego są zwolnione wszystkie te osoby, które nie osiągnęły jakichkolwiek przychodów w danym roku podatkowym. Chodzi więc tutaj między innymi o osoby nie posiadające pracy i będące na utrzymaniu współmałżonka, ale również o studentów, którzy są na utrzymaniu swoich rodziców. Takie osoby nie są zobowiązane do składania rocznych deklaracji rozliczeniowych w urzędzie skarbowym.

Dodaj komentarz